eigen
kracht

is onze kracht

onze actie vermindert

waar die van u toeneemt

samen-
werken

ons
werk

Samenwerking moet erop gericht zijn dat ieder in zijn eigen kracht opereert: ook de hulpverleningspartners. Maatschappelijke dienstverleners, zorg- en hulpverleners moeten de ruimte krijgen om dat te doen.

Direct iemand aan de lijn?
0118 44 88 44

Visie

Wij zijn ervan overtuigd dat de cliënt het best geholpen is als de samenwerking tussen maatschappelijke dienstverleners, zorg- en hulpverleners ieder de ruimte laat zijn specifieke deskundigheid in te zetten. De samenwerking en hulpverlening moet erop gericht zijn de cliënt de ruimte te geven zijn eigen sterke kanten te (her)vinden en in te zetten, zo mogelijk samen met zijn directe sociale omgeving. In onze dienstverlening willen wij die eigen krachten van cliënten, van hun netwerk en van onze partners, verbinden en inzetten. Want verbinden en inzetten van kracht, dat is ónze kracht.