eigen
kracht

is onze kracht

onze actie vermindert

waar die van u toeneemt

samen-
werken

ons
werk

Privacy is de basis van de vertrouwensband die nodig is om cliënten te kunnen helpen. Cliënten geven eerst toestemming, voordat wij een derde hulpverleningspartner betrekken in een traject.

Direct iemand aan de lijn?
0118 44 88 44

Privacy

MWW werkt met een privacyreglement waarin rechten en plichten van cliënten en medewerkers vastgelegd zijn (zie Downloads). Dat houdt onder meer in dat wij niet met gegevens en vragen van cliënten naar buiten zonder dat de cliënt daarvan op de hoogte is. Dat doen we alleen als wij betrokkenheid van een derde partij in het belang vinden van de hulpverlening. Onze maatschappelijk werkers zijn tevens aangesloten bij het beroepsregister voor agogisch en maatschappelijk werkers.