eigen
kracht

is onze kracht

onze actie vermindert

waar die van u toeneemt

samen-
werken

ons
werk

Vaak vervult Maatschappelijk Werk Walcheren een spilfunctie, soms een ondersteunende, signalerende of controlerende rol. Altijd vanuit het streven om samen met onze partners hulp integraal aan te bieden.

Direct iemand aan de lijn?
0118 44 88 44

MWW is samenwerking

MWW is een actieve partner binnen Porthos. Wij werken nauw samen met andere Zeeuwse organisaties voor maatschappelijk werk, zorg en welzijn, maar bijvoorbeeld ook politie en justitie op het gebied van sociale veiligheid. De samenwerking binnen deze netwerken  zal in de toekomst alleen maar intensiever worden. Vaak vervult MWW een spilfunctie, soms een ondersteunende, signalerende of controlerende rol. Altijd vanuit het streven om samen met onze partners hulp integraal aan te bieden. Te beginnen met één Porthosloket, van waaruit wij als MWW algemeen maatschappelijk werk en sociaal raadsliedenwerk aanbieden. We zijn verder actief in schoolmaatschappelijk werk en daarnaast als partner betrokken bij diverse projecten voor specifieke doelgroepen.