eigen
kracht

is onze kracht

onze actie vermindert

waar die van u toeneemt

samen-
werken

ons
werk

Eigen kracht is onze kracht. Maatschappelijk Werk Walcheren wil de verbinding willen leggen tussen de eigen kracht van de cliënt en diens netwerk aan de ene kant en die van de hulpverlening aan de andere.

Direct iemand aan de lijn?
0118 44 88 44

Organisatie

Maatschappelijk Werk Walcheren is de organisatie voor maatschappelijk werk in de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere. Wij bieden laagdrempelige integrale hulpverlening in de eerste lijn met als doel de zelfredzaamheid bevorderen van onze cliënten. We zoeken daarbij naar de samenhang van hulpvragen en problemen, naar de eigen kracht van de cliënt en diens netwerk en naar die van hulpverleningspartners. Wij leggen de verbindingen daartussen.

Wij zijn een divisie van Zorgstroom, een organisatie voor zorg- en dienstverlening op Walcheren.