eigen
kracht

is onze kracht

onze actie vermindert

waar die van u toeneemt

samen-
werken

ons
werk

Direct iemand aan de lijn?
0118 44 88 44

Uitvoering Wmo op koers, maar niet zonder zorgen

Door de Wet maatschappelijke ondersteuning  (Wmo) werken steeds meer gemeenten vraaggericht. Zij kijken vaker wat hulpvragers zelf of met hulp van hun omgeving kunnen doen. Maar niet alles verloopt nog naar wens, aldus de recente evaluatie door het Sociaal Cultureel Planbureau.

Lees hier verder.

 

Download hier het rapport.

 

Bron: Sociale Vraagstukken

Terug naar overzicht <