eigen
kracht

is onze kracht

onze actie vermindert

waar die van u toeneemt

samen-
werken

ons
werk

Direct iemand aan de lijn?
0118 44 88 44

Onderzoeksrapport ZRM klantprofielen

Op verzoek van Maatschappelijk Werk Walcheren heeft de GGD Amsterdam een analyse gemaakt van de ingevulde Zelfredzaamheids Matrices (ZRM) over de periode 2014-2016. Op basis van deze analyse zijn er zes klantprofielen gedefinieerd, waarbij financiële problematiek het uitgangspunt was. Wat wil MWW hiermee?


Om te beginnen kan ons dit helpen om te kijken welke interventies bij verschillende klantprofielen zijn ingezet en welke succesvol waren. Daarmee kunnen wij bij toekomstige zaken sneller de juiste interventies inzetten. Daarnaast wil MWW kijken of er ook sprake was van belemmeringen in het proces en of dat zaken waren die de gemeenten op Walcheren middels beleid zouden kunnen wegnemen. Tot slot willen wij kijken of er ook sprake kan zijn van preventief beleid, waardoor financiële problemen niet of in minder ernstige mate ontstaan, onder het motto dat voorkomen nog steeds beter is dan genezen.


Het rapport kunt u hier vinden.

Terug naar overzicht <