eigen
kracht

is onze kracht

onze actie vermindert

waar die van u toeneemt

samen-
werken

ons
werk

Kennis van en inzicht in het werk van hulpverleningspartners, en overzicht over mogelijkheden, trajecten en subsidies. Dat is onze basis en onze specialisatie, en daarbinnen leggen wij de verbindingen.

Direct iemand aan de lijn?
0118 44 88 44

Verbindingsgeneralisten

Onze maatschappelijk werkers zijn ‘verbindingsgeneralisten’. Zij weten dat het nodig is om bij de hulpverlening aan cliënten, gezien hun problematiek, in veel gevallen meerdere disciplines te betrekken. Zij treden daarom steeds meer in overleg met specialistische organisaties.


De maatschappelijk werker zal voortdurend de afweging maken wat MWW kan doen in het hulpverleningstraject, wat u zelf en uw netwerk kunnen betekenen en wat beter door anderen gedaan kan worden. Dit vergt een goed inzicht in de aanwezige krachten en beperkingen, van de klant, van anderen en van de samenwerkingsrelaties. Inzicht in de sociale kaart dus, maar ook in de kaders van de subsidiebeschikkingen.


Hierbij maken wij gebruik van het 3-kolommenmodel de Zelfredzaamheidsmatrix en waar nodig een Familie Netwerkberaad of soortgelijke instrumenten.