eigen
kracht

is onze kracht

onze actie vermindert

waar die van u toeneemt

samen-
werken

ons
werk

MWW werkt onder meer samen met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) binnen het Porthos-loket, met scholen via het schoolmaatschappelijk werk, met justitie, politie en andere jeugdhulpverleners in het Veiligheidshuis.

Direct iemand aan de lijn?
0118 44 88 44

MWW en jeugd

Onderwijs
Onze Schoolmaatschappelijk werkers en staan klaar voor leerlingen en docenten in het onderwijs: op alle basisscholen op Walcheren en de scholen voor het voortgezet onderwijs. Samen met de interne zorgstructuur zet MWW zich in om zorgtrajecten in het basis- en voortgezet onderwijs zo effectief en efficiënt mogelijk te organiseren. De schoolmaatschappelijk werker vormt de schakel met de hulp vanuit Porthos, waar zij zelf niet aan de overlegtafel zitten.

Veilige Start
Een ander samenwerkingsverband is Veilige Start Zeeland. In dit project werken het Admiraal de Ruyterziekenhuis (ADRZ) en MWW samen om bij risicovolle situaties tijdens zwangerschap, vroegtijdig hulp te bieden. Juist in multiprobleemsituaties is dergelijke vroegtijdige hulpverlening van groot belang.

Gerelateerde dienstverlening:
•  Veilige Start