eigen
kracht

is onze kracht

onze actie vermindert

waar die van u toeneemt

samen-
werken

ons
werk

Cliënten lopen vaak vast in de complexiteit van het leven van vandaag de dag. Juist daarom moet de hulpverlening integraal en overzichtelijk worden aangeboden, en daar ligt onze rol als samenwerkingspartner.

Direct iemand aan de lijn?
0118 44 88 44

Integrale aanpak

Onze samenleving is complex en veelal de aanleiding waardoor mensen het (tijdelijk) niet op eigen kracht redden. Juist die complexiteit vraagt om een integrale aanpak van de hulpverlening. De inzet van mensen en middelen van velerlei partijen rondom de cliënt is noodzakelijk is om mensen terug in hun kracht te zetten.

Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) is actief als samenwerkingspartner in allerlei leefdomeinen. Ons werk maakt deel uit van het werk van anderen. MWW kan in haar hulpverlening niet zonder samenwerking met ketenpartners en lokale voorzieningen. Wij hebben dan ook diverse samenwerkingsinitiatieven genomen of haakten aan bij dergelijke initiatieven voor veiligheid, schuldhulpverlening, baby’s, kinderen en jongeren, gezondheid en Wmo-aanvragen. Zijn wij niet de partij die je (cliënt) kan helpen, dan kennen wij die zeker!