eigen
kracht

is onze kracht

onze actie vermindert

waar die van u toeneemt

samen-
werken

ons
werk

Cliënten lopen vaak vast in de complexiteit van het leven van vandaag de dag. Juist daarom moet de hulpverlening integraal en overzichtelijk worden aangeboden, en daar ligt onze rol als samenwerkingspartner.

Direct iemand aan de lijn?
0118 44 88 44

Netwerkorganisatie

Vaak vervult Maatschappelijk Werk Walcheren een spilfunctie, soms een ondersteunende, signalerende of controlerende rol. Altijd vanuit het streven om samen met onze partners hulp integraal aan te bieden. We geven deze rol invulling op de volgende wijze:


•  Netwerkorganisatie

•  Verbindingsgeneralisten

•  MWW en GJC en Wmo

•  MWW en schulden

•  MWW en jeugd

•  MWW en veiligheid

•  MWW en gezondheidszorg