eigen
kracht

is onze kracht

onze actie vermindert

waar die van u toeneemt

samen-
werken

ons
werk

Maatschappelijk Werk Walcheren gaat met je aan de slag op momenten dat je eigen kracht even niet genoeg is om je in een situatie staande te houden. Gratis en zonder verwijzing. Bij iedere vraag gaan we samen op zoek naar een passend antwoord.

Direct iemand aan de lijn?
0118 44 88 44

MWW en CJG en Wmo

MWW neemt actief deel in Porthos Middelburg en Vlissingen. Porthos is meer dan het loket voor Wmo en CJG: Porthos biedt als net- werkorganisatie zorgvuldige zorgcoördinatie.
> Lees verder

MWW en schulden

MWW biedt en coördineert integrale schuld- hulpverlening aan cliënten. Wij doen dit samen met Orionis Walcheren.
> Lees verder

MWW en jeugd

MWW werkt onder meer samen met het CJG binnen het Porthos-loket, met scholen via het SMW, met justitie, politie en andere jeugd- hulpverleners in het Veiligheidshuis.
> Lees verder

MWW en veiligheid

Bij huiselijk geweld is MWW de schakel voor verdere hulpverlening, ook na een huisverbod. Met politie/justitie bieden we een preventieve, oplossingsgerichte aanpak (outreachend).
> Lees verder