eigen
kracht

is onze kracht

onze actie vermindert

waar die van u toeneemt

samen-
werken

ons
werk

Binnen het domein Onderwijs verzorgen wij het Schoolmaatschappelijk Werk op basisschool, voortgezet onderwijs en vrij recent de buitenschoolse kinderopvang – en vervullen een spilfunctie in de zorgstructuur op school.

Direct iemand aan de lijn?
0118 44 88 44

Domein onderwijs

Schoolmaatschappelijk werk
Onze schoolmaatschappelijk werkers staan klaar voor leerlingen en docenten in het onderwijs: op alle basisscholen op Walcheren en de scholen voor het voortgezet onderwijs biedt SMW ondersteuning. In nauwe samenwerking met de intern begeleider en de jeugdgezondheidszorg maken ze deel uit van de zorgstructuur op scholen. De schoolmaatschappelijk werkers vormen de schakel met Porthos, het centrum voor Jeugd en gezin in Middelburg en Vlissingen. In die hoedanigheid neemt SMW ook deel aan de Zorgadviesteams (ZAT’s) op scholen en het Scalda college.

Wie is de schoolmaatschappelijk werker op mijn school of op de kinderopvang en hoe kan ik hem of haar bereiken? Kijk op de bereikbaarheidslijst SMW of vraag de intern begeleider / mentor op je school.

Jeugdmaatschappelijk werk buitenschoolse kinderopvang
Met ingang van 2012 zijn in opdracht van de gemeenten Middelburg en Vlissingen de kinderopvang en buitenschoolse opvang ook aangehaakt. In gemeente Veere is dat met ingang van 2013 het geval. Hiermee, en omdat een doorgaande lijn is ingezet van het basis- naar het voortgezet onderwijs, kunnen we problemen nog eerder signaleren en erop anticiperen.