eigen
kracht

is onze kracht

onze actie vermindert

waar die van u toeneemt

samen-
werken

ons
werk

Binnen het domein Inkomen kunnen cliënten hulp krijgen van het SRW bij het invullen van formulieren en aanvragen van toeslagen, of het AMW voor het in gang zetten van schuldhulpverlening.

Direct iemand aan de lijn?
0118 44 88 44

Domein inkomen

Hulp bij formulieren en aanvragen
Sociaal Raadsliedenwerk en de Formulierenbrigade Middelburg helpen mensen bij het invullen van formulieren zoals het aanvragen van toeslagen of voorzieningen De brigade kijkt ook mee of mensen in hun situatie optimaal gebruik maken van regelingen en voorzieningen. De vrijwilligers van de Formulierenbrigade staan onder supervisie van SRW.

Integrale schuldhulpverlening
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor integrale schuldhulpverlening. MWW verleent deze hulp samen met Orionis Walcheren. Algemeen maatschappelijk werkers houden spreekuren op het Stadskantoor in Middelburg vlakbij de Sociale Dienst. Zodoende kunnen klanten op één en dezelfde locatie door de verschillende samenwerkingspartners geholpen worden met informatie, advies en ondersteuning. De werkprocessen van de samenwerkende partners inclusief die van de gemeente, zijn op elkaar afgestemd. De Walcherse woningcorporaties, energieleverancier en zorgverzekeraar zijn bij het hulpverleningstraject betrokken. Integrale schuldhulpverlening is gericht op preventie, inkomensverbetering, gedragsbeheersing en nazorg.