eigen
kracht

is onze kracht

onze actie vermindert

waar die van u toeneemt

samen-
werken

ons
werk

Binnen het domein Gezondheidszorg zijn wij het aanspreekpunt als je twijfelt of een zwangere of pas bevallen cliënte in staat is voor zichzelf en haar baby te zorgen. Daarnaast werken wij breder samen met de huisarts.

Direct iemand aan de lijn?
0118 44 88 44

Domein gezondheidszorg

Veilige Start
Soms kom je als hulpverlener bij een aanstaande moeder, waar je twijfels hebt of het wel goed gaat. In dat geval kun dit melden bij de medewerkers van ‘Veilige Start’. Doel van de hulpverlening is vroegtijdige herkenning en aanpak van omstandigheden (volgens de Signs of Safety) waarin een kind niet veilig kan opgroeien. Dat kan gaan om de woonsituatie of financiële problemen, hulp voor ouders bij het zorgen voor hun kind of voor zichzelf, psychische klachten of verslaving. Juist bij gezinnen waar meerdere problemen een rol spelen, is vroegtijdige hulpverlening van groot belang.  In 'Veilige Start' werken het Advies- en meldpunt Kindermishandeling, verloskundigen, de jeugdgezondheidsdienst, het Admiraal de Ruyterziekenhuis en MWW proactief samen.

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met:

• Stefanie Gabrielse

  Maatschappelijk werker MWW

  Telefoon: 0118 44 88 44

  Mobiel: 06 24 74 98 67

  Email: info@veiligestartzeeland.nl


• Els Verhage

  Medisch maatschappelijk werker ADRZ

  Telefoon: 0118 42 54 64

  Email: info@veiligestartzeeland.nlIn 2010 won het project de tweede prijs bij de uitreiking van de Marie Kamphuis prijs. Door middel van een tweejaarlijkse prijs wil de Marie Kamphuis Stichting de aandacht vestigen op innovaties in het maatschappelijk werk. Meer informatie over Veilige Start kunt u vinden op de website van het ADRZ.

Hulp via de huisarts
Potentiële cliënten voor algemeen maatschappelijk werk komen in veel gevallen (eerst) bij de huisarts. Als de huisarts verwijzing naar het maatschappelijk werk aan de orde vindt, is het in het belang van deze cliënten dat MWW dicht bij de huisartsen werkt. Er kan dan direct een afspraak gemaakt worden voor een aanmeldgesprek. Bovendien biedt dat de huisartsengroepen een direct aanspreekpunt.
Bij de huisartsenpraktijken in Westkapelle, Serooskerke, Zoutelande en Veere houdt een maatschappelijk werker spreekuur. Deze vaste contactpersoon voor de huisarts(en) neemt deel in het multidisciplinaire overleg van het GGZ Team Veere, bestaande uit huisartsen, praktijkondersteuners, psycholoog en psychotherapeut.