eigen
kracht

is onze kracht

onze actie vermindert

waar die van u toeneemt

samen-
werken

ons
werk

Als professionele hulpverlener kun je contact met ons opnemen of cliënten naar ons doorverwijzen voor hulpvragen binnen de domeinen CJG-WMO, Inkomen, Onderwijs, Veiligheid en Gezondheidszorg.

Direct iemand aan de lijn?
0118 44 88 44

Dienstverlening

Maatschappelijk Werk Walcheren is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst of inkomenspositie. Iedereen kan bij ons om hulp vragen. Naast algemeen maatschappelijk werk (AMW), richten we ons ook op schoolmaatschappelijk werk (SMW) en Sociaal Raadsliedenwerk (SRW) in 5 domeinen. In een aantal gevallen is onze dienstverlening specifiek voor een bepaalde doelgroep georganiseerd.

Door onze contacten met woningbouwverenigingen, gezondheidszorg, politie, sociale dienst en andere instanties, weten we dat er ook mensen zijn die hulp nodig hebben maar niet naar ons toe komen. Als wij deze mensen weten te vinden, dan zoeken wij hen actief op. Als professionele hulpverlener kun je zelf contact met ons opnemen of cliënten naar ons doorverwijzen voor onder meer:

Domein CJG – WMO
Algemeen maatschappelijk werk
Trainingen sociale vaardigheid voor basisschoolleerlingen
Jonge moedergroep (Vlissingen)

Domein Inkomen
Integrale schuldhulpverlening
Sociaal Raadsliedenwerk
Formulierenbrigade

Domein Onderwijs
Schoolmaatschappelijk werk
Jeugdmaatschappelijk werk buitenschoolse kinderopvang

Domein Veiligheid
Jeugdinterventieteam (JIT)
Vroeg Erbij Team (VET)
Hulp bij Huiselijk geweld
Tijdelijk Huisverbod
Ouderenmishandeling
Training ‘Let op de kleintjes’

Domein Gezondheidszorg
Veilige Start
Hulp via de huisarts