eigen
kracht

is onze kracht

onze actie vermindert

waar die van u toeneemt

samen-
werken

ons
werk

Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) biedt hulp als je woont in Vlissingen, Middelburg en Veere. Je bent welkom, ongeacht leeftijd, afkomst of inkomen. Onze hulp is gratis en je hebt geen verwijzing nodig. Altijd en voor iedereen!

Direct iemand aan de lijn?
0118 44 88 44

Wie we zijn

We zijn overtuigd van de eigen kracht van mensen en hun netwerk. Meestal worden oplossingen zelf gezocht en gevonden. Maar soms is er meer kennis nodig of is het tijdelijk nodig om mensen en hun netwerk te ondersteunen om weer zelf verder te komen. Daarom werken we samen aan een passende oplossing met als doel dat u weer zelf - of met hulp van uw omgeving - de touwtjes in handen kunt nemen. We hebben verschillende professionals in huis: maatschappelijk werkers, sociaal raadslieden, thuisbegeleiders en cliëntondersteuners. 

 

Maatschappelijk Werk Walcheren: meer dan alleen maatschappelijk werk

MWW werkt vanuit Middelburg (gebouw Porthos) en Vlissingen (gebouw De Combinatie) voor alle inwoners van Walcheren. Samen met de organisaties Porthos (Wmo en Jeugd) en Orionis (Werk en Inkomen) vormen wij de toegang tot het sociale domein. Porthos en Orionis doen daarbij de toegang tot de maatwerkvoorzieningen, MWW is een vrij toegankelijke, algemene voorziening. Welzijns- en vrijwilligersorganisaties zijn onder handbereik. Ook in de gebiedsteams op Walcheren werken wij samen.

MWW onderhoudt op beide locaties vrije inloopspreekuren. Uw vraag wordt over de volle breedte bekeken en er wordt de passende hulp bij gehaald als dat nodig is, bijvoorbeeld vanuit onze Formulierenbrigade of het Sociaal Raadslieden Werk. Voor de aanvraag van maatwerkvoorzieningen doen wij een beroep op de klantondersteuners van Porthos en Orionis. Dan hoeft u niet steeds uw verhaal te herhalen.