eigen
kracht

is onze kracht

onze actie vermindert

waar die van u toeneemt

samen-
werken

ons
werk

Moeite met formulieren, wet- en regelgeving? U wilt bezwaar maken, maar hoe? Uw inkomen is (te) laag maar u weet niet of u een beroep kunt doen op extra voorzieningen? Of u heeft moeite met het invullen van de formulieren?

Direct iemand aan de lijn?
0118 44 88 44

Hulp bij sociale regelingen en formulieren

Sociaal Raadslieden Werk en Formulierenbrigade

 

Met alle wetten en regelgeving is het vaak lastig om door de bomen het bos nog te zien. De sociaal raadslieden bekijken met u wat mogelijkheden zijn om uw situatie te veranderen. Doet u beroep op de regelingen waar u recht op heeft? Misschien kunt u bijzondere bijstand aanvragen of extra toeslagen krijgen. De raadslieden en de vrijwilligers van de Formulierenbrigade helpen u met het invullen van de formulieren daarvoor.


Sociaal raadslieden zijn medewerkers die gespecialiseerd zijn in wet- en regelgeving voor sociale en financiële zaken. Zij kunnen u ook helpen met bezwaarschriften of bemiddelen bij instanties. Wij werken nauw samen met andere organisaties. Als de sociaal raadslieden uw vraag niet voldoende kunnen beantwoorden, leggen we die voor aan de juiste instantie en maken we zo nodig een afspraak voor u.

 

Informeer vooraf naar de spreekuren in Middelburg en Vlissingen van de sociaal raadslieden en de Formulierenbrigade: 0118-448844.