eigen
kracht

is onze kracht

onze actie vermindert

waar die van u toeneemt

samen-
werken

ons
werk

Huiselijk geweld is niet normaal volgens het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Zeeland. En dat is zo. Maar wat heb je daaraan als je zelf geslagen wordt? Als je kind het ziet of erger, het slachtoffer is. Of… als jij jezelf niet in de hand hebt.

Direct iemand aan de lijn?
0118 44 88 44

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is een taboeonderwerp in Nederland. Je schaamt je ervoor of je wilt je niet bemoeien met de buren, als je denkt dat daar wat aan de hand is. Over huiselijk geweld praat je liever niet. Je denkt dat het vanzelf weer over gaat, dat het echt de laatste keer was. Maar als je niets doet, gaat het niet vanzelf over. Blijf er daarom niet mee zitten, maar zoek hulp. Praat erover met mensen die weten waar huiselijk geweld mee te maken heeft. Mensen die naar je luisteren en weten wat nodig is om het geweld te stoppen. In samenwerking met Veilig Thuis Zeeland bieden onze maatschappelijk werkers hulp, eventueel samen met andere hulpverleners.

Huisverbod
Soms loopt het zo uit de hand dat er ingegrepen moet worden. In noodsituaties kan de officier van justitie (in opdracht van de burgemeester) een huisverbod opleggen. De pleger van huiselijk geweld mag tien dagen de woning niet meer in en geen contact opnemen met de partner of de kinderen. Intussen kan iedereen wat ‘afkoelen’ en kan hulpverlening op gang komen om ervoor te zorgen dat de situatie niet erger wordt. Het huisverbod kan ook worden opgelegd bij kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan.
De maatschappelijk werker stelt samen met betrokkenen een veiligheidsplan op, wat binnen 10 werkdagen in werking treedt. Daar betrekken we vaak ook familie, vrienden en bekenden bij (een zogenaamd familienetwerkberaad). Samen zoeken we naar oplossingen en maken we duidelijke afspraken om de veiligheid van de partner en/of kinderen te waarborgen. Als het nodig is, kan de burgemeester het huisverbod verlengen tot maximaal vier weken. Het sein moet op veilig!

Ouderenmishandeling
Ouderen zijn voor zorg vaak afhankelijk van anderen. Dat kunnen partners of (klein)kinderen zijn, maar ook vrienden, buren of hulpverleners. Soms leidt die afhankelijkheid tot problemen of zelfs opzettelijke mishandeling of schade. Een mantelzorg kan ontsporen als de zorg voor een oudere te zwaar wordt of door gevoelens van machteloosheid, waarna de situatie ernstig uit de hand kan lopen. Uit onderzoek is gebleken dat één op de vijftien thuiswonende ouderen te maken heeft met één of meerdere vormen van ouderenmishandeling. Meld het ons als u zich zorgen maakt, zodat zo snel mogelijk een einde komt aan deze situatie.

U kunt contact opnemen met het Veilig Thuis Zeeland.


Veilig Thuis Zeeland

Bezoekadres:

Stadhuisplein 8a

4382 LG  Vlissingen

Telefoon: 0800-2000

Info@veiligthuiszeeland.nl