eigen
kracht

is onze kracht

onze actie vermindert

waar die van u toeneemt

samen-
werken

ons
werk

Soms komt u in een situatie waar u zelf niet uitkomt. Ook niet met familie of vrienden. Dat kan te maken hebben met relaties, geld, wonen, werk of het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen. Dan is het maatschappelijk werk er voor u.

Direct iemand aan de lijn?
0118 44 88 44

Voor volwassenen

Als u er zelf even niet uitkomt

Een van onze maatschappelijk werkers of cliëntondersteuners gaat met u op zoek naar een oplossing. Het kan zijn dat één gesprek al voldoende is en u weer zelf verder kunt. Of de sociaal raadslieden worden ingeschakeld. Vraagt het meer tijd, dan maken we een plan dat als leidraad dient voor de volgende gesprekken. We zijn erop gericht dat u zo snel mogelijk weer zonder hulp verder kunt.

 

Is er meer nodig dan onze maatschappelijk werkers of cliëntondersteuners u kunnen bieden? Door de nauwe samenwerking met Porthos is passende hulp onder handbereik. Wilt u meer weten over Porthos en de maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd? Kijk dan op de site van Porthos.

Meer informatie

Bovenaan deze website onder het menu 'Voor Volwassenen' kunt u meer informatie lezen over de onderwerpen waarbij Maatschappelijk werk u kan ondersteunen:
•  Hulp bij sociale regelingen en fomulieren

•  Huiselijk geweld

•  Hulp bij schulden