eigen
kracht

is onze kracht

onze actie vermindert

waar die van u toeneemt

samen-
werken

ons
werk

Komt u erachter dat uw kind wel erg vaak spijbelt? Spijbelen uw leerlingen geregeld? Ervaart u overlast op straat? De politie komt regelmatig in contact met jongeren met ongewenst gedrag, door surveillance of misschien door uw melding.

Direct iemand aan de lijn?
0118 44 88 44

In aanraking met de politie? Of bijna?

Voor de jeugdagent kan overlast of ongewenst gedrag aanleiding zijn om het gedrag van de jongeren te melden bij het Jeugdinterventieteam (JIT). De maatschappelijk werker en de jeugdagent JIT gaan dan naar het woonadres van de jongere om de situatie met hem of haar en de ouders te bespreken. Meestal is het voldoende om afspraken te maken. Soms vraagt de situatie om andere hulp. Die wordt dan in gang gezet of opgepakt door de maatschappelijk werker.