eigen
kracht

is onze kracht

onze actie vermindert

waar die van u toeneemt

samen-
werken

ons
werk

Maak je je zorgen over je kind? Heeft het weinig vrienden, gedraagt het zich ineens anders of trekt het zich terug? Kinderen kunnen over hun problemen praten met onze schoolmaatschappelijk werkers. Ook als ouder kun je een beroep op hen doen.

Direct iemand aan de lijn?
0118 44 88 44

Hulp via school en de kinderopvang

School maatschappelijk werkers zijn op elke school in het basis- en voortgezet onderwijs op Walcheren te vinden. Samen met uw kind zoeken zij oplossingen, als uw kind daarmee instemt soms ook met leerkrachten of met uzelf. Ook docenten, begeleiders en ouders die zich zorgen maken over een leerling of over hun kind, kunnen een beroep doen op onze school maatschappelijk werkers.

We ondersteunen en adviseren en gaan waar nodig op onderzoek uit om de situatie helder te krijgen. Zijn de zorgen terecht? Wat is er dan nodig? De school maatschappelijk werker gaat dan zelf aan de slag of legt de verbinding met Porthos. Alle hulp voor jongeren is daar binnen handbereik en wordt op elkaar afgestemd.

Wie is de school maatschappelijk werker op school of op de kinderopvang en hoe kan ik hem of haar bereiken? Kijk op de bereikbaarheidslijst SMW of vraag de intern begeleider / mentor op de school.

Download ook de folder School Maatschappelijk Werk.