eigen
kracht

is onze kracht

onze actie vermindert

waar die van u toeneemt

samen-
werken

ons
werk

Soms vinden kinderen het moeilijk of durven ze niet te zeggen wat ze eigenlijk bedoelen. Trekken ze zich snel terug of overschreeuwen zichzelf juist. Een training met gerichte oefeningen kan dan helpen.

Direct iemand aan de lijn?
0118 44 88 44

Durven zeggen wat je bedoelt

Training sociale vaardigheden
Leren communiceren gaat niet altijd vanzelf. Vindt uw kind het moeilijk om te zeggen wat het bedoelt, dan kan de sociaal vaardigheidstraining helpen! Deze training is voor kinderen op de basisschool. Op speelse manier oefenen ze met situaties als je buitengesloten voelen, niet mee mogen spelen, contact leggen, ‘nee’ zeggen (weigeren als je iets niet wilt) en omgaan met kritiek. Ook last hebben van een ander komt aan de orde.


Indigo doet de begeleiding van de SOVA trainingen. Hiervoor is een verwijzing van uw huisarts nodig. Onze school maatschappelijk werkers kunnen u uitleggen hoe dit werkt. Nadat u zich heeft gemeld bij Indigo zal door hen bepaald worden welk aanbod het beste aansluit op de vraag van uw kind. Vanzelfsprekend blijven ouders vrij om voor een andere aanbieder te kiezen, maar dat loopt dan niet via ons.

 

Aan de training zijn geen kosten verbonden. Voorwaarde is wel dat een verwijsbrief van de huisarts verstrekt wordt. Kinderen tot 18 jaar vallen niet onder de eigen bijdrage regeling van de ziektekostenverzekering. Dus ook indirect zijn er geen kosten voor de ouders.

 

Aanmelden of meer informatie?

Vul het contactformulier in of neem contact op met de maatschappelijk werker van uw school. U kunt ook contact opnemen met het maatschappelijk werk in Middelburg of Vlissingen (0118-448844 of via basisteammww@mww.nl).