eigen
kracht

is onze kracht

onze actie vermindert

waar die van u toeneemt

samen-
werken

ons
werk

Maatschappelijk Werk Walcheren houdt u graag op de hoogte van onze cursussen, ontwikkelingen in onze organisatie en ons werkterrein. Zoals wet- en regelgeving, trends en cijfers over bijvoorbeeld werkloosheid of schuldhulpproblematiek.

Direct iemand aan de lijn?
0118 44 88 44

Welzijnswerkers zijn niet overbodig

Het probleem van onze verzorgingsstaat is echter niet een meer (burgerkracht)/minder (professionals)-vraagstuk, maar een kwestie van een steeds verder in zichzelf verstrikt geraakt vertikaal gelede systeemlogica. Het is een ordeningssysteem dat zich in de loop der jaren vanuit beleidscentra via managementlagen, verkokerde beleidsvelden, programma’s, subsidies, productafspraken, inkooprelaties, specialisaties als een veelkoppig bureaucratisch monster tot de leefwereld van mensen is gaan verhouden en waar van lieverlee steeds meer energie, tijd en vooral geld in het functioneren van het systeem is gaan zitten in plaats van in de taken die het zou moeten volbrengen.

 

Lees hier verder.

 

Bron: Sociale Vraagstukken

Terug naar overzicht <