eigen
kracht

is onze kracht

onze actie vermindert

waar die van u toeneemt

samen-
werken

ons
werk

Maatschappelijk Werk Walcheren houdt u graag op de hoogte van onze cursussen, ontwikkelingen in onze organisatie en ons werkterrein. Zoals wet- en regelgeving, trends en cijfers over bijvoorbeeld werkloosheid of schuldhulpproblematiek.

Direct iemand aan de lijn?
0118 44 88 44

Wat doe je als het sociaal netwerk een bron van onveiligheid is?

Professionals moeten tegenwoordig het sociale netwerk betrekken bij de hulp aan burgers met problemen. Een enkele keer is juist dat netwerk een bron van onveiligheid, zoals bij huiselijk geweld.  Maar ook dan kunnen professionals het sociale netwerk inzetten om een veilige gezinssituatie te scheppen.

 

Lees hier verder.

 

Bron: Socialevragstukken.nl

Terug naar overzicht <