eigen
kracht

is onze kracht

onze actie vermindert

waar die van u toeneemt

samen-
werken

ons
werk

Maatschappelijk Werk Walcheren houdt u graag op de hoogte van onze cursussen, ontwikkelingen in onze organisatie en ons werkterrein. Zoals wet- en regelgeving, trends en cijfers over bijvoorbeeld werkloosheid of schuldhulpproblematiek.

Direct iemand aan de lijn?
0118 44 88 44

MWW gestart met project Ouderenmisleiding en financiële uitbuiting

MWW is actief betrokken bij de uitvoering van het project Ouderenmisleiding en financiële uitbuiting, geïnitieerd door het CZWbureau. Dit project komt voort uit een Special Interest Group Zeeuws model Ouderenzorg, een initiatief van de HZ University of applied sciences met als doel is het inzetten van netwerk strategieën ten behoeve van kwetsbare ouderen. Daarbij wordt uitdrukkelijk gekeken of de waarden uit de jeugdzorg, zoals Signs of Safety en familienetwerkberaden vertaald kunnen worden.

 

Financiële uitbuiting is een lastige vorm van ouderenmisleiding. We weten dat bij ouderenmisleiding en financiële uitbuiting de Signs of Safety methode effectief is. Bij de kick-off van de Wet Meldcode in 2012 is hierover nog een workshop georganiseerd. Daarin deelde Linda Tapper (van Daybreak Family Group Conferences uit Winchester, Engeland) haar positieve ervaringen over de toepassing van netwerkberaden bij ouderenmisleiding en financiële uitbuiting. MWW richt zich met name op het deel van het project gericht op de ontwikkeling van de interventie. In de praktijk wordt concreet invulling gegeven aan een effectieve aanpak en wordt de expertise verder uitgebouwd.

 

Inmiddels zijn sleutelwerkers van MWW in dit kader aan de slag gegaan in  situaties, waarbij sprake is van financiële uitbuiting. Daarbij zijn ze gericht op het opstellen van het ondersteuningsplan met behulp van een familienetwerkberaad. Erik Sulkers is direct betrokken voor advies en intervisie, zodat de werkwijze gedurende de looptijd van het traject doorontwikkeld wordt. De HZ draagt bij door onderzoek en de beschrijving van de interventie.

 

MWW participeert in de projectgroep namens de AMW organisaties. Daarnaast zijn Sauer en Oonk Notarissen, ZSBB, CZW bureau, Stichting Mentorschap Zeeland, ASHGZ en de HZ betrokken. De looptijd van het project is een jaar.

Terug naar overzicht <