eigen
kracht

is onze kracht

onze actie vermindert

waar die van u toeneemt

samen-
werken

ons
werk

Maatschappelijk Werk Walcheren houdt u graag op de hoogte van onze cursussen, ontwikkelingen in onze organisatie en ons werkterrein. Zoals wet- en regelgeving, trends en cijfers over bijvoorbeeld werkloosheid of schuldhulpproblematiek.

Direct iemand aan de lijn?
0118 44 88 44

Indigo biedt steun aan kinderen van gescheiden ouders

Indigo start op 29 september 2016 in Goes met de lotgenotengroep “Kind en echtscheiding’ voor kinderen van 8 t/m 12 jaar die worstelen met de scheiding van hun ouders. Kinderen leren spelenderwijs met hun gevoelens en de nieuwe gezinssituatie om te gaan. De groep vindt elke keer na schooltijd plaats. Belangstellenden kunnen zich tot 14 september 2016 aanmelden bij het secretariaat van Indigo, telefoonnummer 0113 24 60 60.

Ieder kind gaat er vanuit dat zijn ouders voor altijd bij elkaar blijven. Vooral jonge kinderen vinden dit erg vanzelfsprekend. Wanneer deze situatie plotseling verandert door een scheiding, wordt het vertrouwen van het kind op de proef gesteld. Een scheiding is een aangrijpende en angstige periode waarin veel kinderen probleemgedrag vertonen. Duidelijke steun en uitleg zijn dan onmisbaar.

De inhoud
Tijdens de lotgenotengroep ‘Kind en echtscheiding’ kunnen kinderen hun verhaal kwijt en wordt d.m.v. creatieve vormen geholpen met de verwerking van deze ingrijpende situatie. De volgende thema’s komen onder andere  aan bod: het herkennen van gevoelens, het waarom van de scheiding, schuldvraag, loyaliteitsconflicten, nieuwe partners.

De lotgenotengroep bestaat uit 8 wekelijkse groepsbijeenkomsten, die elk 75 minuten duren. Per groep kunnen zes tot acht jongens en meisjes meedoen. De groep wordt geleid door 2 preventiewerkers. Voorafgaand aan de groep vinden er kennismakingsgesprekken en een ouderavond plaats. Deelname is gratis. 
 
Indigo is een initiatief van Emergis en biedt mentale ondersteuning direct en dichtbij.

Terug naar overzicht <