eigen
kracht

is onze kracht

onze actie vermindert

waar die van u toeneemt

samen-
werken

ons
werk

Vraagt je je af of je in aanmerking komt voor extra geld van de overheid? Struikel je over lastige formulieren en regelgeving? Samen komen we eruit, zodat je krijgt waar je recht op hebt.

Direct iemand aan de lijn?
0118 44 88 44

Als je vastloopt in de regeltjes

Sociaal raadslieden en Formulierenbrigade


Formulieren, wetten en regelgeving zijn er om zaken goed vast te leggen. Maar al die details maken het lezen of invullen ervan niet altijd even gemakkelijk! Heeft u moeite met het invullen van formulieren, wilt u bezwaar maken tegen een beslissing, denkt u recht te hebben op een toeslag of extra voorzieningen… maar u loopt vast in de papierwinkel? Als u wel wat advies kunt gebruiken, of hulp bij het aanvragen, kom dan langs in Porthos!


De sociaal raadslieden en de formulierenbrigade bekijken uw situatie en of u wat extra zou kunnen krijgen. Bijzondere bijstand of extra toeslagen bijvoorbeeld. Zij helpen u ook met het invullen van de formulieren. Sociaal raadslieden zijn gespecialiseerd in wet- en regelgeving voor sociale en financiële zaken. Zij kunnen u ook helpen met bezwaarschriften of bemiddelen bij instanties. Wij werken nauw samen met andere organisaties. Als de sociaal raadslieden uw vraag zelf niet voldoende kunnen beantwoorden, leggen we die voor aan de juiste instantie en maken we zo nodig een afspraak voor u.


Lees ook de uitgebreide informatie op de pagina 'Hulp bij sociale regelingen formulieren'.

Dowload ook de folders:

Sociaal Raadsliedenwerk