eigen
kracht

is onze kracht

onze actie vermindert

waar die van u toeneemt

samen-
werken

ons
werk

Ben je bang dat je ouders uit elkaar gaan, heb je problemen met geld, normaal eten of andere kinderen? Je hoeft er niet alleen voor te staan! Je kunt altijd binnenlopen bij de schoolmaatschappelijk werker op jouw school.

Direct iemand aan de lijn?
0118 44 88 44

Als je jong problemen hebt

Je kunt voor bijna alles terecht bij de maatschappelijk werker op jouw school. Ze zijn op elke school in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs op Walcheren te vinden. Samen zoeken jullie naar oplossingen. Soms is een keer praten al genoeg. Soms zijn anderen nodig, je ouders of een leerkracht bijvoorbeeld. Natuurlijk bespreekt hij of zij dat eerst met jou.

Bij sommige problemen zullen we je aanraden ook eens te praten met een andere hulpverlener (zoals een psycholoog). Deze mensen werken allemaal samen in en met Porthos en we zorgen dat dit heel gemakkelijk en vanzelf gaat. Wil je meer weten over Porthos, het loket voor welzijn, zorg en opgroeien? Kijk dan op de site van Porthos.

In de bovenste menubalk op deze site zie je bij ‘Voor jongeren’ wat Maatschappelijk Werk Walcheren voor jou kan betekenen.